REMU PumppuVahti

Omakotitalojen, mökkien ja kiinteistöjen omistajille

ONKO KOTONASI, TALOYHTIÖLLÄSI TAI MÖKILLÄSI JÄTEVESIPUMPPAAMO TAI JÄTEVESIKAIVO?

Kari Finn Oy
REMU Putkivahti Kari Finn Oy

Jos on, niin oletko koskaan miettinyt seuraavia asioita?

 1. Mitä tapahtuu, jos jätevesipumppu lakkaa toimimasta tai hajoaa?
 2. Maksanko turhasta jätevesikaivon tyhjennyksestä?
 3. Mitä tapahtuu, jos jätevesikaivo tulvii?
 4. Kuka korvaa jätevesikaivon tulvimisen aiheuttamat vahingot?

Jätevesipumppaamon ja -kaivon riskit ja haitat

 • Omakotitalon, rivitalon tai mökin jätevesikaivon tyhjennys maksaa yleensä 100–300 euroa. 
 • Turhat imuautojen ajot tulevat talon- tai mökinomistajalle kalliiksi.
 • Usein jätevesikaivo täyttyy pahimpaan mahdolliseen aikaan: kun talo on täynnä vieraita ja asialle ei voi välittömästi tehdä yhtään mitään.
 • Ei ole kivaa itse kurkkia taskulampun kanssa jätevesikaivoon ja tarkastella nesteen korkeutta.
 • Talon alla oleva jätevesikaivo voi tulvia kellariin ja aiheuttaa valtavan epähygieenisen sotkun mökkiin tai taloon ja jopa tehdä siitä tilapäisesti asumiskelvottoman.
 • Jos jätevesikaivo tulvii pihamaalle, niin naapuritkaan eivät varmasti pidä syntyvästä hajusta.

Jätevesipumpun toiminnan ja jäteveden pinnan automaattinen valvonta

 • Pitää rakennuksen sisäiset viemärit kunnossa ja toimintavalmiina.
 • Suojelee luontoa ja vesistöä, kun imuautot eivät ajele turhaan ja jätevesikaivot eivät tulvi vesistöön.
 • Aiheuttaa jätevesikaivon tyhjennyksen vain silloin, kun se on lähes täynnä.
 • Auttaa välttämään turhia hälytyksiä.
 • Auttaa imuautoyrityksiä varautumaan ennalta tyhjennyksiin ja välttämään turhia ajoja.

REMU PUMPPUVAHTI HOITAA HOMMAN!

REMU PumppuVahti on automaattinen ja toimintavarma ratkaisu jätevesipumppujen kunnon ja toiminnan ja jätevesikorkeuden valvontaan.

Miten REMU PumppuVahti toimii?

REMU Pumppuvahti Kari Finn Oy
REMU Pumppuvahti Kari Finn Oy
Kari Finn Oy Logo Kari Finn Oy
 • REMU PumppuVahti valvoo pumppujen toimintaa perustuen pumppujen käyntikertoihin ja pumppujen käynnissäoloaikoihin.
 • Pumpun käyntitieto saadaan virtamittauksesta tai potentiaalivapaan kontaktin tietona ohjauskontaktorin apukoskettimelta.
 • REMU PumppuVahti toimii joko itsenäisenä ohjauslaitteena, jolloin valvonta tapahtuu älypuhelimen kautta.
 • Vielä parempi vaihtoehto on kytkeä laite ControlMan pilvipalveluun, jolloin kaikkia pumpun tietoja voidaan seurata selaimella mistä tahansa.

Yön aikana tapahtuneet käynnistykset

 • Yön aikana kaivon virtaama normaalisti laskee. Laite tarkistelee pumppujen käynnistyksiä välillä 02:00- 05:00.
 • Jos pumppu käynnistyy yön aikana poikkeavasti, on syytä epäillä vuotoa.
 • REMU PumppuVahti valvoo yökäynnistysten lukumäärää ja jos käynnistysten määrä ylittää asetetun rajan, laitteen logiikka aiheuttaa hälytyksen.

REMU PumppuVahti tuottaa hälytyksiä jos:

 • Käyntikerrat/päivät ylittävät asetetun rajan.
 • Yhtäjaksoinen käyntiaika ylittää asetellun rajan.
 • Pumppu ei ole käynnistynyt asetettuun aikaan.
 • Virtamittaus ylittää asetellun virtarajan.
 • Virtamittaus on pienempi kuin aseteltu vakiokulutus (tyhjäkäynnin esto).
 • Korkea virtaama yöaikaan (02:00-05:00).
 • Jätevesikaivo vuotaa yli.
 • Ulkoiset tekijät haittaavat pumpun toimintaa.
 • Pumpun käyntiaikalaskuri ylittynyt.
 • Pumppu käy kuivana.
 • Lämpörele laukeaa.

Pumppujen ohjaus

Jos pumppuja ei ole käytetty pitkään aikaan, on laitteessa putkiston huuhteluohjaus putkiston sedimentoitumisen estämiseksi.

Pumpun virrankulutuksen valvonta

 • REMU PumppuVahti antaa hälytyksen, jos pumpun käyttämä virta ylittää asetetun rajan 10 sekunnin ajan tai jos virta alittaa alarajan, saadaan pumpuista kuivakäyntitieto ja ne voidaan ohjata pois käytöstä ennen kuin vaurioita tapahtuu.
 • Arvot siirretään ControlMan pilvipalvelimelle kerran tunnissa.
 • Jos laite ei saa yhteyttä palvelimeen, laite kerää tuntiarvoja muistiinsa, kunnes yhteys palautuu. Tällöin laite lähettää kaikki kerätyt tuntiraportit palvelimelle.
 • Palvelin ilmoittaa käyttäjille yhteyskatkoksesta joka SMS-viestillä tai sähköpostilla.

Hälytysrajan asettaminen

 • Ylityksestä/alituksesta laite antaa hälytyksen yhteen tai useampaan puhelimeen.
 • Puhelinnumeroiden asettelu hoituu tekstiviestillä.
 • Ilmoitus voidaan lähettää rakennuksen omistajalle, isännöitsijälle tai viemärihuoltoyritykselle.
 • REMU PumppuVahdissa on testipainike, jossa on merkkivalo toiminnan varmistamiseksi.
 • Kun painikkeesta painaa, niin REMU lähettää raportin haluttuihin numeroihin.
 • REMU toimii joko verkkosähköllä tai paristoilla

REMU PumppuVahtia ohjaa AutoLog® PintaVahti langaton pumpunhallintajärjestelmä, joka tuottaa tarvittaessa hälytyksiä.

 • Hälytykset lähetetään puhelimiin ja sähköpostiosoitteisiin.
 • Pumpun toimintaa voidaan valvoa miltä tahansa tietokoneelta.

Ennen REMU PumppuVahdin käyttöönottoa:

 • Laitteiden etäylläpito on mahdotonta.
 • Huollot tapahtuvat vasta vikatilanteissa tai ennakkohuoltoja ei osata ajoittaa oikein.
 • Tyhjennyksistä, vuodoista ja tulvimisesta aiheutuvat kustannukset eivät ole etukäteen tiedossa.
 • Taloyhtiön johto, omakotitalon tai mökin omistaja eivät ole reaaliaikaisesti tilanteesta tietoisia.

REMU PumppuVahdin käyttöönoton jälkeen:

 • Kehityssuunnat, hälytykset, raportit ja ohjaukset reaaliajassa isännöitsijän, omakotitalon tai mökin omistajan tietoon.
 • Käyttö- ja huoltokulut etukäteen tiedossa.
 • Reaaliaikaista tietoa välittömästi oikeille käyttäjille, jolloin huollot nopeutuvat.
 • Laitteiden etäylläpito tapahtuu verkon läpi, jolloin voidaan hyödyntää ulkoisia alihankkijoita.

VÄLTÄ TURHIA KULUJA JA RISKEJÄ!

Ota käyttöön REMU PumppuVahti.
Soita: 03 876 810
Pyydä lisätietoja: info@kari.fi
Tilaa REMU: myynti@kari.fi