REMU PumppuVahti viemärihuoltoyrityksille

JATKUVIA KUUKAUSITULOJA VIEMÄRIHUOLTOYRITYKSILLE

Haluaisitko tuottaa arvokkaan palvelun asiakkaillesi ja ansaita jatkuvia kuukausituloja ilman ajoja?

Kari Finn Oy
REMU Putkivahti Kari Finn Oy

Jätevesipumpun toiminnan ja jäteveden pinnan automaattinen valvonta!

 • Pitää rakennuksen sisäiset viemärit kunnossa ja toimintavalmiina.
 • Aiheuttaa jätevesikaivon tyhjennyksen vain silloin, kun se on lähes täynnä.
 • Auttaa välttämään turhia hälytyksiä.
 • Auttaa imuautoyrityksiä varautumaan ennalta tyhjennyksiin ja välttämään turhia ajoja.

Uusi tulonlähde viemärinhuoltoyrityksille vähällä vaivalla ja pienillä kustannuksilla: REMU PUMPPUVAHTI!

REMU PumppuVahti on automaattinen ja toimintavarma ratkaisu jätevesipumppujen kunnon ja toiminnan ja jätevesikorkeuden valvontaan.

Miten REMU PumppuVahti toimii?

Kari Finn Oy
Kari Finn Oy
Kari Finn Oy

REMU PumppuVahtia ohjaa langaton pumpunhallintajärjestelmä, joka tuottaa tarvittaessa hälytyksiä.

 • REMU PumppuVahti valvoo pumppujen toimintaa perustuen pumppujen käyntikertoihin ja pumppujen käynnissäoloaikoihin.
 • REMU PumppuVahti toimii itsenäisenä ohjauslaitteena, jolloin valvonta tapahtuu älypuhelimen kautta.
 • REMU PumppuVahti voidaan kytkeä myös ControlMan pilvipalveluun, jolloin kaikkia pumpun tietoja voidaan seurata selaimen kautta tietokoneella mistä vain.

REMU PumppuVahti valvoo yökäynnistysten lukumäärää ja jos käynnistysten määrä ylittää asetetun rajan, laitteen logiikka aiheuttaa hälytyksen.

 • Hälytykset lähetetään puhelimiin ja sähköpostiosoitteisiin.

REMU PumppuVahti tuottaa hälytyksiä jos:

 • Käyntikerrat/päivät ylittävät asetetun rajan.
 • Yhtäjaksoinen käyntiaika ylittää asetetun rajan.
 • Pumppu ei ole käynnistynyt asetettuun aikaan.
 • Virtamittaus ylittää asetetun virtarajan.
 • Virtamittaus on pienempi kuin asetettu vakiokulutus (tyhjäkäynnin esto).
 • Korkea virtaama yöaikaan (02:00-05:00).
 • Jätevesikaivo vuotaa yli.
 • Ulkoiset tekijät haittaavat pumpun toimintaa.
 • Pumpun käyntiaikalaskuri ylittynyt.
 • Pumppu käy kuivana.
 • Lämpörele laukeaa.

Pumppujen ohjaus

Jos pumppuja ei ole käytetty pitkään aikaan, on laitteessa putkiston huuhteluohjaus putkiston sedimentoitumisen estämiseksi.

Pumpun virrankulutuksen valvonta

 • REMU PumppuVahti antaa hälytyksen, jos pumpun käyttämä virta ylittää asetetun rajan 10 sekunnin ajan tai jos virta alittaa alarajan, saadaan pumpuista kuivakäyntitieto ja ne voidaan ohjata pois käytöstä ennen kuin vaurioita tapahtuu.
 • Arvot siirretään ControlMan pilvipalvelimelle kerran tunnissa.
 • Jos laite ei saa yhteyttä palvelimeen, laite kerää tuntiarvoja muistiinsa, kunnes yhteys palautuu. Tällöin laite lähettää kaikki kerätyt tuntiraportit palvelimelle.
 • Palvelin ilmoittaa käyttäjille yhteyskatkoksesta joko tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Hälytysrajan asettaminen

 • Ylityksestä/alituksesta laite antaa hälytyksen yhteen tai useampaan puhelimeen.
 • Ilmoitus voidaan lähettää rakennuksen omistajalle, isännöitsijälle tai viemärihuoltoyritykselle.
 • REMU PumppuVahdissa on testipainike, jossa on merkkivalo toiminnan varmistamiseksi.
 • Kun painikkeesta painaa, niin REMU lähettää raportin haluttuihin numeroihin.
 • REMU toimii joko verkkosähköllä tai paristoilla. Paristojen elinkaari on yleensä 5-10 vuotta.

Ennen REMU PumppuVahdin käyttöönottoa:

 • Laitteiden etäylläpito on mahdotonta.
 • Huollot tapahtuvat vasta vikatilanteissa tai ennakkohuoltoja ei osata ajoittaa oikein.
 • Viemärihuoltoyritykset eivät ole reaaliaikaisesti tilanteesta tietoisia.

REMU PumppuVahdin käyttöönoton jälkeen:

 • Kehityssuunnat, hälytykset, raportit ja ohjaukset saadaan reaaliajassa viemärihuoltoyrityksen tietoon.
 • Käyttö- ja huoltokulut etukäteen tiedossa.
 • Reaaliaikaista tietoa välittömästi viemärihuoltoyrityksille, jolloin huollot nopeutuvat.
 • Laitteiden etäylläpito tapahtuu verkon läpi.

Hanki jatkuvia tuloja yrityksellesi vähällä vaivalla ja ilman ajoja!

Ota käyttöön REMU PumppuVahti.
Soita: 03 876 810
Pyydä lisätietoja: info@kari.fi
Tilaa REMU: myynti@kari.fi