Suomalainen pumppaamovalmistaja Oy Vevi-Va Ab luottaa Kari-Finn Oy:n laatuun