Toimintaperiaate

Pinnanmittausantureiden toimintaperiaate

Sähköä johtavien nesteiden tarkkaan pinnankorkeuden mittaukseen

Kari-Finn tarjoaa erittäin tarkasti mittaavia antureita sähköä johtavien nesteiden valvontaan ja hallintaan, joten pinnankorkeuden mittaus on vaivatonta. Antureistamme löytyy oikea ratkaisu niin kiinteistön sisätiloihin kuin kaivoihin ja säiliöihinkin. Kaikkien antureidemme keskusyksikkönä toimii KARI EL22 -elektrodikytkin, joka mahdollistaa monipuolisen käytön. Ylä- ja alarajahälytysten lisäksi niitä voidaan käyttää vaikka pumpun käynnistys- ja pysäytystasojen määrittämiseen halutuilta nestekorkeuksilta.

Antureiden keskusyksikkö KARI EL22 on SGS Fimkon hyväksymä erittäin tarkka hallinta- ja valvontalaite, jonka avulla antureiden toimintatasot voidaan määrittää jopa alle sentin tarkkuudella.

Säädettävissä nesteen sähkönjohtavuuden mukaan

Järjestelmän käyttöalue on varsin laaja, sillä sen herkkyys voidaan säätää nesteen sähkönjohtavuutta vastaavaksi. Anturivalinnasta riippuen KARI EL22 soveltuu monenlaiseen käyttöön, esimerkiksi:

  • porakaivopumppujen kuivanakäynnin estoon
  • täyttö- ja tyhjennyspumppujen ohjaukseen
  • moottori- ja magneettiventtiilien ohjaukseen
  • ylä- tai alarajahälyttäjäksi
  • annosteluun
  • huonetilojen tulvavahdiksi.

Turvallinen ja kestävä

Pinnankorkeuden mittaus tapahtuu turvallisesti suojajännitteellä (SELV/PELV). KARI EL22:n erotus syöttövirrasta on tehty oikosulun kestävällä, suojaerotetulla muuntajalla ja varmistettu koteloratkaisulla, joka ei aiheuta vaaratilannetta, vaikka johdin irtoaisikin. Teemme jokaiselle KARI EL 22 -keskusyksikölle täydellisen toimintatestauksen ennen toimitusta. KARI EL22:n tyypillisimpiä anturikytkentöjä ovat liitäntäkaapelin varassa riippuvat PEL-porakaivoelektrodit ja säiliöläpiviennillä varustetut HIR-tankoelektrodit.